קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט”ל העשרים ואחת 2023

כנס מיט”ל העשרים ואחת בנושא הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: תובנות מהעבר ומבט אל העתיד ייערך השנה ביום רביעי, 28 ביוני, 2023, ט תמוז תשפ”ג במרכז רבין בתל-אביבביום חמישי, 29 ביוני, נקיים יום סדנאות ומפגשי קהילה באוניברסיטת תל-אביב

כבכל שנה, כנס מיט״ל מזמן מפגש לקהילת החדשנות והטכנולוגיות בהשכלה גבוהה ומציע במה לשיתוף במחקר, פיתוח ויישום חדשנות מבוססת טכנולוגיה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

אנו מזמינים חברי/ות סגל אקדמי, סטודנטים/יות לתארים מתקדמים, וכל המתעניינים בלמידה והוראה מבוססות טכנולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה, במערכות חינוך ובגופי מחקר ופיתוח, להשתתף בכנס מיט”ל ולהגיש הצעות למאמרים, סדנאות, פאנלים, פוסטרים והדגמות.

השנה, יתמקד הכנס בתמורות הפדגוגיות והטכנולוגיות שהתפתחו במערכת ההשכלה הגבוהה בעידן הפוסט-קורונה: שילובים שנערכו בין למידה מרחוק ולמידה בכיתה באמצעות הוראה היברידית וגמישות במקום ובזמן, חידושים באופן השימוש בטכנולוגיות למידה, וכן ביישומים חדשניים המשלבים בינה מלאכותית בהוראה ובלמידה.

תהיה זו הזדמנות לשתף, לדון ולהמליץ על מודלים מתאימים ולהתייחס לכיוונים חדשים ומגמות עתידיות. 

  נושאי הכנס

  • תיאוריה ומגמות בלמידה מבוססת טכנולוגיה וכיוונים לעתיד: השפעות התפתחותה של הלמידה האקדמית משולבת טכנולוגיה על היבטים תרבותיים/ פדגוגיים/ כלכליים /חברתיים/ רגשיים. המשגת הלמידה האקדמית משולבת טכנולוגיה: תיאוריות שינוי, מודלים ומדדים לאיכות, מתודולוגיות לטיוב חווית הלמידה, אתיקה בסביבות למידה משלבות טכנולוגיה, שינוי נורמות הוראה ולמידה, ציפיות המרצות.ים והסטודנטים.ות והנכונות לשלב טכנולוגיות. 
  • ניהול שינוי והטמעת חדשנות: רפורמות חינוכיות ואסטרטגיות חדשות, כשלונות והצלחות, מרכזי למידה וחדשנות באקדמיה, מעבדות פדגוגיות, הטמעה של תהליכי שינוי בלמידה, שוויוניות והנגשה
  • חידושים בתחום טכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה ואסטרטגיות נבחרות להטמעתם: גישות חדשניות לעיצוב מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים, כלים לניהול למידה והוראה מותאמת אישית, מתן מענה ללומדים.ות ולמרצים.ות בעלי צרכים מיוחדים, שימוש בוידאו כולל הרצאות מצולמות בכיתה, למידה ניידת, טכנולוגיות חדשניות, לדוגמה: מדפסות תלת-מימד, מציאות מדומה, מציאות רבודה, בינה מלאכותית, immersive computing, סימולציות ועוד 
  • גישות ומודלים פדגוגיים, פרקטיקות הוראה ודגמי הוראה ייחודיים: מדיה חברתית (social media) ככלי מסייע למידה, רשתות וקהילות, למידה משולבת (blended), למידה היברידית (hybrid): סינרגיה ומתח בין לימודים פורמליים וא-פורמליים בקמפוס ומחוץ לו, קורסים מקוונים, ובכלל זה קורסים קוריקולריים וקורסים פתוחים (MOOCs), משאבי למידה פתוחים (OERs) ופרקטיקות נלוות, מיקרו למידה, משחוק ומשחקים, חשיבה מחשובית ורובוטיקה (computational thinking)
  • עיצוב וניתוח למידה: עיצוב תכניות (curriculum design), עיצוב למידה (learning design), עיצוב למידה אוניברסלי (UDL) ניתוח למידה (learning analytics) והאיזון ההדדי ביניהם
  • עידן הבינה המלאכותית: מהן ההזדמנויות והסכנות שמביאים איתם הפיתוחים האחרונים בבינה מלאכותית? צ׳ט בוטים, עיבוד שפה טבעית, מדעי הנתונים, למידת מכונה, GPT-3, מערכות הוראה חכמות (intelligent tutoring systems)
  • הערכת למידה והערכת הוראה: שילוב טכנולוגיה בדרכי הערכה, תפיסות חדשות לאפיון מטלות ודרכים להערכתן, משוב והערכה של תהליכי למידה והוראה 
  • אתיקה בעידן ההיברידי: פרטיות וזכויות יוצרים בהוראה ולמידה בעידן החדש  כיצד מתמודדת מערכת ההשכלה הגבוהה עם אתגרים אלו לנוכח השינויים בטכנולוגיות מידע ותקשורת בהוראה ולמידה? 
  • תוצרי פרויקטים ומחקרים שמומנו ופותחו בשיתוף מיט”ל

  גשות למסלול המעשי ייבחנו לפי הקריטריונים הבאים:​

  • רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס
  • ערך מעשי לקהילת העוסקים בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה
  • בהירות ההצעה
  • חדשנות ויישומיות

  מטרות הכנס

  • הצגת מגמות במחקר, בלמידה ובהוראה אקדמית המשלבות כלים וטכנולוגיות למידה בארץ ובעולם, ויצירת במה והזדמנויות לשיתופי פעולה במחקר ובפיתוח הלמידה וההוראה המשלבות טכנולוגיה במערכת ההשכלה הגבוהה
  • התבוננות ובחינת השפעות השימוש בטכנולוגיות למידה על השותפים בתהליך ההוראה האקדמית (סטודנטים.ות, סגל הוראה ומוסדות להשכלה גבוהה)
  • יצירת הזדמנויות לשיח אקדמי ומקצועי וגיבוש חזון משותף לעתיד ההוראה והלמידה בהשכלה גבוהה

  סוגי ההצעות:

  א. הרצאה: תוצאות מחקריות, סקירות, מקרי בוחן, פאנל, הצגת מקרה מוצלח/ למידה מכישלונות או תרומה לשיח העיצובי 

  ב. פוסטר: בפורמט זה יוצגו תוצאות ראשוניות של מחקרים על הוראה ולמידה משולבת טכנולוגיה, יוזמות לשילוב כלים וטכנולוגיות בהוראה האקדמית וכדומה. ניתן להגיש את ההצעה לפוסטר בכל פורמט דיגיטלי: סרטון קצר עד 5 דקות, מצגת, פוסטר דיגיטלי או אחר. 

  ג. הדגמה (demo) הצגה של מוצר או תוכן חדשני הזמין לשימוש חופשי. יוקצה מרחב מיוחד לתערוכה והדגמות. ניתן לשלוח סרטונים מוקלטים של הדגמות המלווים במלל בכל פורמט שייבחר (טקסט, אודיו, וידאו) 

  להגשת הצעות ליום הסדנאות שיתקיים בתאריך 29/6/2023

  ולציין בנושא ההודעה: הצעה לסדנה לכנס מיט”ל 2023

  ההצעות יעברו שיפוט עמיתים כנס מיט״ל כולל מסלול אקדמי ומסלול מעשי. הגשות למסלול האקדמי ייבחנו לפי הקריטריונים הבאים:

  • רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס
  • איכותה האקדמית של ההצעה
  • בהירות ההצעה
  • מקוריות וחדשנות

  לוח זמנים

  17.1.23
  23.3.23
  19.4.23
  30.4.23
  01.5.23
  24.6.23
  28.6.23
  29.6.23

  פרסום קול קורא
  המועד האחרון להגשת הצעות
  הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות
  הגשת הצעות מתוקנות
  פרסום תכנית הכנס
  פרסום התוצרים באתר לקראת הכנס
  כנס מיט”ל העשרים ואחת
  סדנאות כנס מיט”ל העשרים ואחת

  גלילה לראש העמוד