הכנס הארצי -שנתי ה-21 של מיט”ל 2023

כנס מיט”ל העשרים ואחת בנושא הוראה ולמידה משלבת טכנולוגיה בהשכלה הגבוהה: תובנות מהעבר ומבט אל העתיד ייערך השנה ביום רביעי, 28 ביוני, 2023, ט תמוז תשפ”ג במרכז רבין בתל-אביב. ביום חמישי, 29 ביוני, נקיים יום סדנאות ומפגשי קהילה.

כבכל שנה, כנס מיט״ל מזמן מפגש לקהילת החדשנות והטכנולוגיות בהשכלה גבוהה ומציע במה לשיתוף במחקר, פיתוח ויישום חדשנות מבוססת טכנולוגיה במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

השנה, יתמקד הכנס בתמורות הפדגוגיות והטכנולוגיות שהתפתחו במערכת ההשכלה הגבוהה בעידן הפוסט-קורונה: שילובים שנערכו בין למידה מרחוק ולמידה בכיתה באמצעות הוראה.

היברידית וגמישות במקום ובזמן, חידושים באופן השימוש בטכנולוגיות למידה, וכן ביישומים חדשניים המשלבים בינה מלאכותית בהוראה ובלמידה.

תהיה זו הזדמנות לשתף, לדון ולהמליץ על מודלים מתאימים ולהתייחס לכיוונים חדשים ומגמות עתידיות.

מטרות הכנס

הצגת מגמות במחקר, בלמידה ובהוראה אקדמית המשלבות כלים וטכנולוגיות למידה בארץ ובעולם, ויצירת במה והזדמנויות לשיתופי פעולה במחקר ובפיתוח הלמידה וההוראה המשלבות טכנולוגיה במערכת ההשכלה הגבוהה

התבוננות ובחינת השפעות השימוש בטכנולוגיות למידה על השותפים בתהליך ההוראה האקדמית (סטודנטים.ות, סגל הוראה ומוסדות להשכלה גבוהה)

יצירת הזדמנויות לשיח אקדמי ומקצועי וגיבוש חזון משותף לעתיד ההוראה והלמידה בהשכלה גבוהה

Scroll to top