Archive

למידה מבוססת AI

למידה מבוססת AI

מרצה: שם של מרצה הכלים של AI יכולים להיות מאוד מועילים בהוראת המידע ולסייע לסטודנטים ולמרצים להשיג יעדים חינוכיים. למרצים,

Read More »